Gör en behovsanalys

Bild som visar exempel vad som kan komma upp som svar i en behovsanalys, det vill säga en analys av vad företaget behöver göra eller förändra för att kunna fortsätta utvecklas. Exempel i bilden är rekrytering, validering, fler händer, teknik, ny kompetens, arbetssätt, utveckling, mål.
I behovsanalysen identifierar du vilken arbetsinsats eller kompetens som behövs för att verksamheten ska fortsätta att utvecklas enligt er företagspresentation. Du undersöker om lösningen kan finnas internt, i ny teknik eller i ny medarbetare samt vilka egenskaper som skulle vara ett nyttigt tillskott i teamet. 
Mall för behovsanalys
Mall för behovsanalys