Hitta nya utvecklingsvägar

Bilden visar olika vägar till lärande i vardagen för medarbetarna; feedback, inspiration, experter, mentor, nya arbetssätt, skugga och validering.
Det kan vara svårt att avsätta tid för utveckling och lärande. Hitta enkla sätt att lära och sprida kompetens i vardagen samt mer träffsäkra utbildningsinsatser genom validering.
Mall för uppföljning av utvecklingsinsats
Mall för uppföljning av utvecklingsinsats