Hitta rätt lösning

Bild som visar olika sätt att förstärka företaget med mer kompetens; inhyrning, exjobb, praktik, anställningsformer, interna lösningar, anställa med stöd.
Bestäm vilken form av anställning som passar ditt behov bäst för att göra anställningen så kostnadseffektiv som möjligt. Faktorer som påverkar beslutet är till exempel omfattningen av behovet och om det är tillfälligt eller permanent. Även nivån och komplexiteten i behovet kan vara avgörande för både formen för anställningen och var du letar kandidater.