Sätt rutiner för medarbetardialog

Bild som visar hur företag kan arbeta med medarbetarsamtal. Första steget är själva medarbetarsamtalet. Nästa steg är en eller flera uppföljningar av medarbetarsamtalet. Därefter är det dags för utvärdering innan processen börjar om med ett nytt medarbetarsamtal.
Hitta det som motiverar dina medarbetare genom att ha en kontinuerlig dialog kring trivsel, utveckling och mål. Då ökar också viljan att bidra till företaget. Men se också till att föra mer formella medarbetarsamtal och följ upp och utvärdera.
Mall för medarbetarsamtal
Mall för medarbetarsamtal