Skapa företagspresentation

Bild över olika delar som alla är bra att ha med i en företagspresentation; vision, affärsidé, värderingar, mål, kultur, organisation, unika fördelar och roller.
En företagspresentation samlar allt ifrån affärsidé till hur ni vill att företaget ska utvecklas, vilka roller som behöver finnas och vad som är viktigt för på vägen. Den ger snabb översikt av framtida behov och blir en grund att utgå ifrån vid till exempel behovsanalys och kravspecifikation inför en rekrytering. 
Mall för företagspresentation
Mall för rollbeskrivning
Mall för företagspresentationen
Mall för rollbeskrivning