Ta fram medarbetarprofil

Bild som visar delar som är bra att med i en medarbetarprofil; Ambition/inställning, bredda perspektivet, specialistkompetens/validering, utbildning, erfarenhet, värderingar, personliga egenskaper.
Gör en medarbetarprofil för att optimera chansen att hitta medarbetare som passar och trivs hos er. Fundera över viktiga delar som behöver stämma överens, som till exempel värderingar.
Mall för medarbetarprofil
Mall för medarbetarprofil