Så lockar de fler kvinnor

Bild på Linda Lönnerskog, HR-chef på Indexator Rotator System, i företagets egna lokaler.
"Börja med att fråga er varför företaget ska arbeta med värdegrundsfrågor. För oss var kompetensförsörjningen ingången", berättar Linda Lönnerskog, HR-chef på Indexator Rotator System.

Mina bästa tips

Nummer 1

Börja med att fråga er varför företaget ska arbeta med värdegrundsfrågor. För oss var kompetensförsörjningen ingången. Låt ert svar vara styrande i processen.

Nummer 2

Låt ledningen hålla i taktpinnen. En klassisk fallgrop är att låta några eldsjälar driva den här typen av projekt. Om de sedan försvinner så tappar förändringsarbetet fart.

Nummer 3

Börja med ett specifikt projekt och integrera sedan i ordinarie processer och agendor. Ta fram en handlingsplan och jobba strukturerat. Glöm inte att involvera medarbetarna och följa upp arbetet.

Fakta Indexator Rotator Systems AB

Gör:

Tillverkare av hydraliska rotatorer och tillhörande utrustning

Startade:

1973

Omsättning:

307 MSEK (2018)

Ansvar för HR:

Har HR-chef.

Antal anställda:

145