Analysera och Rekrytera

Grunden för att hitta rätt kompetens är en tydlig plan. Här formulerar ni företagets mål och behov, era fördelar som arbetsgivare, vem ni söker och får tips om var ni hittar varandra.

Bild på Benny Larsson

Gick ihop i gemensamt konsultbolag

Ett tiotal industriföretag hade alla behov av tekniska konsulter inom olika områden och svårt att hitta kompetensen. Lösningen blev att gå ihop och starta ett gemensamt konsultbolag. Benny Larsson, vd på Vemsservice, berättar om vinsterna.

Michaela Runeberg på Frohe AB

Rutiner gör rekryteringen enklare

När Michaela Runeberg klev in på Frohe AB fanns det ingen process för rekrytering. Idag har hon skapat rutiner som alla kan följa. "En fördel är att bedömningen blir mer objektiv. Annars är det lätt att falla för någon som är väldigt trevlig och charmig."